T&A Survey werkt momenteel aan een onderzoek om de potentie van Ultra Diepe Geothermie (UDG) voor Nederland in kaart te brengen. In vergelijking met conventionele diepe geothermie wordt er bij UDG gezocht naar hogere temperaturen met waardes van minimaal 150 °C. Dergelijke temperaturen zijn voor de huidige geothermische systemen in Nederland niet haalbaar. Voor diverse directe industriële toepassingen en voor de productie van elektriciteit zijn waardes boven 150 °C echter essentieel.

Grotere diepte
In Nederland is de gemiddelde geothermische gradiënt zo’n 30 °C per kilometer. Voor de voor UDG beoogde temperaturen dient daarom gekeken te worden naar reservoirs op dieptes vanaf  vier tot vijf kilometer onder het aardoppervlak. Een veelbelovend reservoir op deze dieptes zijn de kalkstenen uit het Onder Carboon, ook wel de Kolenkalk formatie genoemd. Dit gesteente wordt momenteel gezien als hét potentiele reservoir voor de toepassing van UDG.  

Kolenkalk
In het onderzoek van T&A wordt dan ook de nadruk gelegd op de Kolenkalk formatie. Onderzocht wordt hoe de formatie te herkennen is op seismiek, waar en op welke diepte hij aanwezig is in de Nederlandse ondergrond en wat de specifieke reservoir eigenschappen zijn. Om inzicht te krijgen in de geometrie van de Kolenkalk formatie, worden de structuren 3D in kaart gebracht. Onderstaand figuur laat een carbonaatplatform zien, gelegen op een diepte van 4 à 5 kilometer in de Nederlandse ondergrond. Voor de toepassing van UDG zal worden gekeken in hoeverre een dergelijke structuur kan worden gebruikt en wat de voornaamste kansen en risico’s zijn.

Meer weten?
Met een UDG systeem kan op duurzame wijze worden voorzien in de warmtevraag. Waar temperaturen van conventionele diepe geothermie te kort schieten,  zal UDG een uitkomst kunnen bieden. Voor vragen over deze nieuwe veelbelovende techniek en de mogelijke toepassing kunt u contact met ons opnemen.

Figuur: Gemodelleerd carbonaatplatform uit het Onder Carboon in de ondergrond van Noord-Nederland, gebaseerd op seismische data. Door het maken van deze 3D modellen, kan een specifieke zone in kaart worden gebracht welke mogelijk als reservoir voor Ultra-Diepe Geothermie kan dienen.