Voor een Nederlandse opdrachtgever voert T&A dit najaar op de Noordzee een veldonderzoek uit. De zeebodem wordt met geofysische meettechnieken in kaart gebracht om obstakels die zandwinning in de weg kunnen staan op te sporen. Enerzijds kunnen dit archeologische objecten zijn, zoals oude scheepswrakken, waarvan zorgvuldige behandeling wettelijk verplicht is. Anderzijds kunnen eventueel aanwezige explosieven een risico vormen bij de zandwinning.

T&A zal het onderzoek uitvoeren met drie verschillende geofysische meetmethoden, die de waterbodem gedetailleerd in kaart brengen: multibeam echolood, sidescan sonar en verschillende magnetometers.

Met de multibeam echolood wordt de waterdiepte in kaart gebracht. Een lokale afwijking van de waterdiepte kan een erop duiden dat er een groot object op de zeebodem ligt. De sidescan sonar is nog veel nauwkeuriger: objecten op de zeebodem kunnen tot op detailniveau worden gevisualiseerd. Met de magnetometers kan bepaald worden of de objecten door de multibeam echolood en in het bijzonder de sidescan sonar zijn gedetecteerd uit ijzerhoudend materiaal bestaan. Ook zijn de magnetometers in staat een aantal meters diep in de zeebodem kijken.

Het onderzoek gaat dag en nacht door en zal resulteren in een lijst met objecten en hun GPS-positie, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen objecten met mogelijk archeologische waarde en potentiƫle explosieven. Met deze gegevens kan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bepalen of er nog aanvullende maatregelen of archeologisch onderzoek moet plaatsvinden de zandwinning van start gaat. Ook kan worden bepaald op welke wijze de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.