Gemeentebreed historisch vooronderzoek voor Deventer

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de gemeente Deventer meerdere malen te maken gehad met oorlogshandelingen, waaronder bombardementen en grondgevechten. Ook zijn er in die tijd verdedigingswerken aangelegd met loopgraven en geschutsopstellingen. Daardoor liggen er rond de bruggen en het spoor, maar mogelijk ook op andere plekken in de gemeente nog altijd explosieven in de grond. Daarom voert T&A Survey in opdracht van de gemeente een gemeentebreed historisch vooronderzoek uit.

De gemeente Deventer wil, in verband met geplande en toekomstige grondroerende werkzaamheden, inzicht krijgen in welke gebieden verdacht zijn op aanwezigheid van explosieven. Het uitvoeren van één vooronderzoek voor de gehele gemeente is financieel gunstiger, dan steeds losse onderzoeken uit te laten voeren voor gebieden waar op dat moment bouwplannen zijn. Na afronding van dit gemeentelijk vooronderzoek zijn er geen individuele vooronderzoeken meer nodig. Een gedetailleerd uitgevoerd historisch vooronderzoek voorkomt het maken van onnodige kosten voor detectie- of benaderwerkzaamheden door het nauwkeurig driedimensionaal afbakenen van de verdachte gebieden.

Voordelen

Voor een gemeente met groeipotentie, die verschillende toekomstige ontwikkelingsplannen en gebieden in portefeuille heeft, kan het voordelig zijn om een gemeentebreed historisch vooronderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek betreft ongeveer de factor vijf van een individueel onderzoek en is dus al snel financieel aantrekkelijk.

Archief
T&A heeft in heel Nederland al vele historische vooronderzoeken uitgevoerd, waarbij het gehele Nederlandse spoor, diverse gemeenten, het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, kabel- en gasleidingstracés en rivieren over enkele tientallen tot honderden kilometers in kaart zijn gebracht. T&A beschikt daardoor over een archief met een grote hoeveelheid historische gegevens over zo goed als alle Nederlandse gemeenten. Graag gebruiken wij onze kennis ook in het voordeel van uw gemeente!

Meer weten over het gemeentebreed historisch vooronderzoek? Klik hier