Explosievenonderzoek Stadsbrug Nijmegen

Nijmegen krijgt een nieuwe brug over de Waal die Nijmegen West gaat verbinden met de Waalsprong, op de plek waar in september 1944 de oversteek plaats vond van de geallieerden in het kader van operatie Market Garden. De nieuwe brug ontleent zijn naam 'De Oversteek' aan deze historische gebeurtenis. Eind 2013 zal de brug klaar zijn.

Detectiewerkzaamheden

Tijdens gevechtshandelingen in de Tweede Wereldoorlog rond Nijmegen zijn mogelijk explosieven achtergebleven op de plek van de toekomstige brug. T&A Survey voert daarom een uitgebreid explosievenonderzoek uit, zowel te land als op het water. De onderzoeken bestaan uit dieptedetectie met inzet van sondeerwagens en het onderzoeksschip 'Geonaut' van BAM Nelis De Ruiter. Daarnaast wordt ook oppervlaktedetectie uitgevoerd met behulp van het meersondesysteem. Op het water gebeurt dit met behulp van een survey boot, op het land wordt de apparatuur handmatig voortgetrokken over het maaiveld.

Benadering
De verdachte objecten worden vervolgens benaderd. Op het land gebeurt dit door middel van ontgraving. In het water wordt dit gedaan door gecertificeerde OCE-duikers van T&A Survey in samenwerking met Baars Cipro. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een zogenaamde 'duikring'. Deze wordt over het verdachte object geplaatst. Vervolgens wordt het zand binnen de duikring door de duiker weggezogen, waardoor de verdacht objecten bloot komen te liggen. De duikring voorkomt dat het gat instort. Daarna worden de objecten geïdentificeerd.

Kijk voor meer informatie, foto's en life webcam beelden over het project op de speciale website van de gemeente Nijmegen >>