Geothermie en Bodemenergie

Vraag offerte aan

Geothermie en Bodemenergie

Een van de grootste uitdagingen van deze tijd is het veranderende klimaat. Veel mensen en bedrijven gaan daarom over op duurzame energie. Warmte uit de bodem kan zowel laagdrempelig worden toegepast voor particulieren (Warmte-Koude Opslag/WKO) als op grotere schaal voor bedrijven en overheden (diepe geothermie).  

T&A Survey voert een precieze beoordeling uit van de bodem om de morgelijkheden voor WKO of geothermie te bepalen. Het eindresultaat is een compleet rapport met aanbevelingen waarin alles staat wat u nodig heeft om optimaal van de energie uit de bodem in uw gebied te profiteren.  

Waarom geothermie en bodemenergie van T&A?

  • Uw project is zo groot of zo klein als u wilt. Wij zijn zeer flexibel en kunnen aan uw specifieke wensen voldoen.
  • Met ons korte haalbaarheidsonderzoek krijgt u snel uitsluitsel over de geschiktheid van de ondergrond voor geothermie of bodemenergie. Dit bespaart u tijd en kosten
  • Wij nemen u het tijdrovende proces van vergunning- en subsidieaanvraag uit handen
  • T&A weet om te gaan met de verschillende uitdagingen in de bodem tijdens de realisering van een project, zoals vervuiling, archeologie en explosieven.
  • Ruime ervaring met twee grote, succesvolle geothermieprojecten: Green Well Westland en Trias Westland.


Bodemenergie

Bodemenergie of WKO is een laagdrempelige en veel toegepaste methode van seizoenaal opslaan van thermische energie uit de bodem en grondwater. Met deze opgeslagen energie is het mogelijk om gebouwen te verwarmen en te koelen. De techniek staat ook bekend als warmte-koudeopslag (WKO). Van bodemenergie kan gebruik gemaakt worden door toepassing van twee verschillende systemen: open of gesloten bodemenergiesystemen, respectievelijk OBES en GBES.

Lees meer

Geothermie

Geothermie of aardwarmte is het gebruik van warmte uit de kern van de aarde. Deze warmte kan worden ingezet voor verwarming of het opwekken van elektriciteit. De Nederlandse ondergrond biedt grote kansen, waardoor geothermie de potentie heeft om een belangrijke bijdrage leveren aan de binnenlandse energiebehoefte.

Lees meer

Noordzee Krijtsteenformatie: de herontdekking van het olie- en gaspotentieel voor de Nederlandse kust

Door oude datasets van de Nederlandse offshore opnieuw te bewerken met de nieuwste technologie, kan T&A Survey op zeer korte termijn rapporten leveren waarmee het offshore olie- en gaspotentieel in kaart gebracht wordt.

Lees meer

Bekijk onze projecten hier