Geothermie

Geothermie of aardwarmte is het gebruik van warmte uit de kern van de aarde. Deze warmte kan worden ingezet voor verwarming of het opwekken van elektriciteit. De Nederlandse ondergrond biedt grote kansen, waardoor geothermie de potentie heeft om een belangrijke bijdrage leveren aan de binnenlandse energiebehoefte.

T&A's afdeling Ondergrondse Duurzame Energie (ODE) bestaat uit een team van ervaren geologen, ingenieurs en projectmanagers voor wie de diepe ondergrond geen geheimen kent.  T&A heet tientallen onderzoeken uitgevoerd

Wij bieden de volgende diensten:
  1. Quickscan geothermie: Wij verzamelen en analyseren alle geologische en financiele gegevens die nodig zijn voor het maken van een onderbouwde beslissing.
  2. Detailonderzoek en haalbaarheidsstudie: Wat is de ideale locatie en wat is het geothermisch vermogen van de bron? Is dit voldoende om aan de energievraag te voldoen?
  3. Well engineering: T&A verzorgt alle fasen van de aanleg van het geothermisch doublet.
  4. Aanvraag van Vergunningen en subsidies.
  5. Seismic reprocessing van oude seismiek voor een beter beeld van het geothermisch reservoir.

Stappenplan Geothermie

Voor het slagen van een geothermieproject moeten er verschillende stappen doorlopen worden. T&A Survey is in staat alle stappen voor u te verzorgen, waardoor wij consistentie en een snellere doorlooptijd van het geothermieproject kunnen garanderen. Tijdens het doorlopen van deze stappen moeten er een aantal 'go-no go' beslissingen gemaakt worden. Bij het nemen van deze beslissingen staat voor T&A altijd het belang van de klant voorop. Download hier het stappenplan geothermie.


Geothermische quick scan

Lees meer

Hoe werkt geothermie

Lees meer

Detailonderzoek en haalbaarheidsstudie

Lees meer

Well engineering

Lees meer

Vergunningen & subsidies

Lees meer

Ultradiepe Geothermie (UDG)

UDG is een duurzame manier om te voorzien in de hoge temperatuur warmtevraag van de industrie. In vergelijking met conventionele diepe geothermie wordt er bij UDG gezocht naar temperaturen van minimaal 150°C in reservoirs op dieptes vanaf ongeveer vier kilometer.

Lees meer

Seismic Reprocessing voor Geothermie

Lees meer

Bekijk onze projecten hier