Bodemenergie

Bodemenergie of WKO is een laagdrempelige en veel toegepaste methode van seizoenaal opslaan van thermische energie uit de bodem en grondwater. Met deze opgeslagen energie is het mogelijk om gebouwen te verwarmen en te koelen. De techniek staat ook bekend als warmte-koudeopslag (WKO). Van bodemenergie kan gebruik gemaakt worden door toepassing van twee verschillende systemen: open of gesloten bodemenergiesystemen, respectievelijk OBES en GBES.   

Open bodemenergiesystemen (OBES)

Bij open bodemenergiesystemen wordt grondwater opgepompt uit watervoerende lagen (aquifers). De maximale diepte van het opgepompte water ligt rond de 150 meter, met een maximum van 500 meter. In de zomer opgewarmd grondwater wordt 's winters opgepompt voor verwarming. In de winter afgekoeld grondwater wordt 's zomers opgepompt om koeling te kunnen leveren. Het uitwisselen van deze thermische energie om te koelen of te verwarmen gebeurt door tussenkomst van een warmtewisselaar. 

Gesloten bodemenergiesystemen (GBES)

Een gesloten bodemenergiesysteem maakt gebruik van de warmtegeleidende eigenschappen van bodemmateriaal. Door middel van een lange verticale op en neer gaande leiding (de verticale bodemwarmtewisselaar) wordt thermische energie uitgewisseld tussen de in de buis circulerende vloeistof en de bodem. In de winter wordt warmte onttrokken uit de bodem en in de zomer wordt er warmte teruggeleverd.