Warmte-Koude Opslag (WKO)

Warmte-Koude Opslag (WKO) is een laagdrempelige en veel toegepaste vorm van bodemenergie om gebouwen te verwarmen en te koelen met grondwater. Door middel van een warmtewisselaar wordt het opgepompte grondwater water in de zomer gebruikt voor verkoeling en in de winter voor verwarming.  

Bij zowel WKO als bij geothermie wordt grondwater opgepompt uit watervoerende lagen (aquifers). Bij WKO ligt de maximale diepte van het opgepompte water rond de 150 meter, bij geothermie wordt het water van 1,5 tot 4 kilometer diep opgepompt. Vanaf 4 kilometer spreken we van ultradiepe geothermie (UDG).

Haalbaarheidsonderzoek

T&A bied een kort haalbaarheidsonderzoek aan om alle benodigde gegevens van de ondergrond te achterhalen. Hiermee kan worden beoordeeld of de ondergrond geschikt is voor de toepassing van WKO.

Vergunningen en Subsidies

Omdat WKO een open bodemsysteem is, is er vaak een watervergunning nodig omdat er sprake is van onttrekking van grondwater. In sommige gevallen is er ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. T&A Survey kan de benodigde vergunningen voor u aanvragen.  

Er bestaan geen subsidieregelingen die het hele traject beslaan voor het aanleggen van een WKO systeem, maar het is wel mogelijk om subsidie te krijgen op verschillende onderdelen van het systeem, zoals de warmtepomp. Hiervoor is de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in de meeste gevallen beschikbaar.