Geothermische quick scan

De quick scan geothermie is een kort en kostenbesparend haalbaarheidsonderzoek dat ervoor zorgt dat u alle gegevens in huis hebt om een onderbouwde beslissing te kunnen nemen over het aanleggen van een geothermische installatie.

Het T&A Survey Quick Scan Geothermie pakket bestaat uit drie opeenvolgende losse onderdelen:

  1. Geologische quick scan: Aan de hand van rapporten, kaartmateriaal en ruwe data beoordelen we bestaande dieptekaarten en diepe exploratieboringen van de onderzoekslokatie, om te bepalen of en waar zich een geschikt geothermisch reservoir bevindt.
  2. P10-P50-P90 studie: P90 staat voor de kans (90%) dat een boring een vooraf geschat vermogen ook daadwerkelijk oplevert. Deze globale analyse geeft inzicht in de te verwachten thermale vermogens van het geothermisch systeem en de kansen hierop.
  3. Financiële quick scan: wat zijn de globale kosten voor de onder- en bovengrondse aanleg van een geothermisch systeem?
Op basis van de resultaten schrijft T&A een beknopt rapport. Door het uitvoeren van quick scans kunnen opdrachtgevers worden behoed voor onnodig en kostbaar vervolgonderzoek en het aanvragen van subsidies en vergunningen.