Detailonderzoek en haalbaarheidsstudie

Voor het slagen van een geothermisch project is het belangrijk de structuur van de ondergrond te kennen. Dit kan door middel van een groot geologisch onderzoek, waarin de optimale ondergrondse locatie van het reservoir en het potentiële geothermisch vermogen dat geleverd kan worden bepaald worden.

Detailonderzoek

Het detailonderzoek geeft een beschrijving en een interpretatie van alle reeds aanwezige lokale en regionale gegevens over de ondergrond. In het detailonderzoek wordt de structurele verspreiding en diepte van een grondwaterreservoir vastgesteld, om het geothermisch potentieel in beeld te brengen. T&A Survey bezit een volledig uitgerust seismisch
werkstation voor het uitvoeren van detailonderzoek.

Haalbaarheidsstudie

Vervolgens wordt vastgesteld of er voldoende warmtecapaciteit en productie van warm water aanwezig is om aan de energievraag te voldoen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van regionale geologische gegevens en beschikbare boorgat- en seismische gegevens. Bronnen van informatie die hiervoor gebruikt worden zijn:

  • Publicaties over de regionale geologie
  • 2D- en/of 3D-seismiek
  • Diepe boringen voornamelijk afkomstig uit de olie- en gasindustrie


Benieuwd wat T&A Survey voor u kan betekenen?

Onze onderzoeken worden uitgevoerd door een deskundig, multidisciplinair team en T&A heeft de nieuwste geofysische meettechnieken in huis. Hierdoor bieden wij altijd de hoogste kwaliteit tegen een gunstige prijs!
contact