Vergunningen & subsidies

Vergunningen

De leidende wetgeving voor diepe geothermie is de Mijnbouwwet, met als bevoegd gezag het ministerie van Economische Zaken. In het kader van de Mijnbouwwet moet ten eerste een opsporingsvergunning worden aangevraagd voor het doen van de eerste boring. Als deze voldoende productief blijkt te zijn kan deze worden omgezet in een winningvergunning.

Naast de opsprorings- en winningsvergunning is een mijnbouwmilieuvergunning nodig en gelden nog enkele lokale vergunningen (bouwvergunning, aanlegvergunning, etc.). Sinds de komst van de WABO in 2010 is er een centraal aanspreekpunt of loket voor alle vergunningen - en dit loket is afhankelijk van de hoofdactiviteit op de boorlocatie. 

Informatie over reeds aangevraagde en vergunde licenties en de procedures is te vinden op het Nederlands Olie- en Gasportaal.

Subsidies

Voor geothermieprojecten zijn verschillende subsidies en garantieregelingen van toepassing, zoals RNES Aardwarmte en SDE+. Deze zijn regelmatig aan veranderingen onderhevig. Voor vragen over de actuele stand van zaken kunt u contact met ons opnemen.