Seismic Reprocessing voor Geothermie

Seismiek brengt de ondergrond in kaart voor de winning van zowel geothermie als olie & gas. Door de weerkaatsing van kunstmatig opgewekte trillingen aan het oppervlak te meten krijgen we een indruk van de structuren in de diepe ondergrond. Met behulp van seismiek kan tot enkele kilometers in de ondergrond worden gekeken. Het verzamelen en verwerken van de daaruit voortkomende data, ook wel processing genoemd, is een kostbare zaak. Seismic reprocessing is het verbeteren van  reeds beschikbare, seismiek uit de jaren zestig tot en met tachtig met nieuwe moderne algoritmes en programma’s. 

Betaalbaar alternatief voor nieuwe seismiek

Nieuwe seismiek geeft doorgaans de beste resultaten, maar reprocessing is een goed en betaalbaar alternatief. Vaak is er voor een gebied al bestaande seismische data beschikbaar van in het verleden uitgevoerde onderzoeken naar olie of aardgas. Met behulp van reprocessing kan het signaal verbeterd worden, waardoor het opnemen van nieuwe seismiek overbodig is. T&A Survey heeft hier al goede resultaten mee bereikt in het onderzoek naar geothermie.  

Beter beeld geothermisch reservoir

Reprocessing kan het seismische signaal aanzienlijk verbeteren, waardoor ondergrondse reservoirs beter in kaart kunnen worden gebracht. Daarnaast kunnen nabijgelegen breuken beter worden gekarteerd en geanalyseerd. Op deze wijze kunnen risico’s bij het boren worden verlaagd, maar wordt ook meer inzicht verkregen in de diepe ondergrond, waardoor dieper gelegen geotermische reservoirs beter in beeld kunnen worden gebracht. Doordat reprocessing de seismiek aanzienlijk verbeterd, kunnen projecten worden geoptimaliseerd en risico’s verlaagd.


Voorbeeld van reprocessed 3D seismische data in het West-Nederland Bekken, waarin reflectoren na reprocessing veel duidelijker worden gevisualiseerd.   Voorbeeld van reprocessed 2D seismische data op het Zandvoort Hoog. Refracties zijn grotendeels opgelost en structuren zijn op hun correcte locatie gepositioneerd. 


Benieuwd wat T&A Survey voor u kan betekenen?

Onze onderzoeken worden uitgevoerd door een deskundig, multidisciplinair team en T&A heeft de nieuwste geofysische meettechnieken in huis. Hierdoor bieden wij altijd de hoogste kwaliteit tegen een gunstige prijs!
contact