Ultradiepe Geothermie (UDG)

Wat is Ultradiepe Geothermie?

Ultradiepe Geothermie (UDG) is een duurzame manier om te voorzien in de hoge temperatuur warmtevraag van de industrie. In vergelijking met conventionele diepe geothermie wordt er bij UDG gezocht naar temperaturen van minimaal 150°C in reservoirs op dieptes vanaf ongeveer vier kilometer. Dergelijke temperaturen zijn voor de huidige geothermische systemen in Nederland niet haalbaar. Voor diverse directe industriële toepassingen en voor de productie van elektriciteit zijn waardes boven 150°C echter essentieel.

Een veelbelovend reservoir op deze dieptes zijn de kalkstenen uit het Onder Carboon, ook wel de Kolenkalk-Groep genoemd. Dit gesteente wordt momenteel gezien als hét potentiële reservoir voor de toepassing van UDG.

Beschikbare studie UDG potentieel Nederland

T&A heeft een studie gedaan naar de potentie en het risico van Ultradiepe Geothermie in Nederland, met nadruk op de Kolenkalk-Groep. Door middel van een uitgebreide studie, waarbij gebruik gemaakt is van seismiek, boorgatinformatie en literatuur, is een uniek ruimtelijk inzicht gevormd in het voorkomen van potentiële reservoirgesteenten op UDG-dieptes in de Nederlandse ondergrond. Daarnaast is een petrofysische analyse gedaan om de reservoirkwaliteit te bepalen.

Op basis van de resultaten uit deze studies en de uitgewerkte risicomatrix, is een gedetailleerde UDG potentieel-kaart vervaardigd. Met deze opgedane kennis is T&A Survey in staat om in de toekomst ook te adviseren bij Ultra Diepe Geothermie projecten. Als u voor een bepaalde locatie de resultaten van deze studie wilt verkrijgen, neem dan contact op met T&A. 

Green Deal Ultradiepe Geothermie

De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven hebben in 2017 de zogeheten Green Deal Ultradiepe Geothermie (UDG) ondertekend, waarin staat dat  30% van de warmte die de industrie nodig heeft  in de toekomst door Ultra Diepe Geothermie geleverd zou kunnen worden. Dit is een belangrijke stap om de mogelijkheden voor UDG in Nederland in kaart te brengen en een basis te leggen voor verdere ontwikkeling van deze technologie.  

Figuur: carbonaatplatform op een diepte van 4 à 5 kilometer in de Nederlandse ondergrond. Voor de toepassing van UDG zal worden gekeken in hoeverre een dergelijke structuur kan worden gebruikt en wat de voornaamste kansen en risico’s zijn.


Magnetotellurisch (MT) onderzoek

Magnetotellurisch of MT onderzoek is een goed en veel goedkoper alternatief voor diep seismisch onderzoek en is daarom een prima eerste stap in veldonderzoek naar Ultra Diepe Geothermie (UDG). Aan de hand van de onderzoeksresultaten kan vastgesteld worden of een reservoir aanwezig is en of verdere (hoge) investeringen in diep seismisch onderzoek noodzakelijk zijn. T&A Survey heeft als geofysisch onderzoeksbureau veel ervaring met en kennis van Magnetotellurisch (MT) onderzoek en voert dit in eigen beheer uit.

Lees meer

Diep seismisch onderzoek

Vanaf de jaren '90 is 3D Seismisch onderzoek met geluidsgolven uitgevoerd in gebieden die interessant zijn voor olie en gas exploratie, zoals Groningen en het Westland. 3D seismisch onderzoek brengt de diepe structuren in de aardkorst in beeld met de hoogste kwaliteit en dekkingsgraad. 2D seismisch onderzoek is tot de jaren '80 over geheel Nederland uitgevoerd, maar de dekkingsgraad en kwaliteit van dit onderzoek zijn lager.

Lees meer

Bekijk onze projecten hier