Vegetatie en flora & fauna onderzoek met drones

Drones zijn een belangrijke innovatie voor vegetatieonderzoek in de landbouw en flora en fauna onderzoek voor bijvoorbeeld tellingen van bepaalde diersoorten in natuurgebieden.

Monitoren van gewassen met Drones

Door een multispectrale of hyperspectrale NIR (near infrared) camera onder een drone te hangen kunnen zwakke plekken of beginnende ziektes zoals bij voorbeeld schimmels in de vegetatie opgespoord of over een bepaalde periode gemonitord worden. Ook factoren als bodemkwaliteit en vochtgehalte kunnen snel en eenvoudig in kaart gebracht worden.

Akkerbouwers zetten steeds vaker drones in voor het monitoren van gewassen. Doordat er gerichter en minder vaak gespoten hoeft te worden, kunnen aanzienlijke besparingen op de spuitkosten worden behaald en wordt het milieu minder belast.

Voordelen van drones voor vegetatie en flora & fauna onderzoek

  • In tegenstelling tot satellietbeelden kunnen drones kleinere gebieden tegen geringe kosten gedetailleerd in kaart brengen.  
  • Het gebruik van drones is minder kostbaar is dan de inzet van een bemand vliegtuig of helikopter.
  • Minder milieuvervuiling door bestrijdingsmiddelen.

TechniekenOnderzoek naar schimmelinfecties met drone IR spectrometrie

Lees meer

Bekijk onze projecten hier