Archeologisch drone onderzoek

Drones zorgen steeds vaker voor nieuwe inzichten tijdens archeologische opgravingen. Met name bij archeologische onderzoeken en ontgravingen over grote gebieden met veel ondergrondse artefacten, zoals oude fundamenten, kunnen drones een grote kwaliteit- en tijdwinst opleveren. Hierdoor kunnen de opgravingen meer gericht worden uitgevoerd.

Naast het fotografisch vastleggen van opgravingen in 3D, kan ook worden gedacht aan het inzetten van drones bij het in kaart brengen van (micro)reliëf in het landschap en het  zichtbaar maken van archeologische artefacten.

Voordelen van drones bij archeologisch onderzoek

  • Met archeologisch onderzoek vanuit de lucht zijn boven- en ondergrondse structuren zichtbaar die je vanaf de grond niet ziet, omdat je het overzicht mist.
  • Hierdoor wordt gericht ontgraven mogelijk, met de bijbehorende kosten- en tijdbesparingen.
  • De kosten van het gebruik van een drone zijn aanzienlijk lager dan die van bemande vluchten.

Technieken

* In testfase