Geodata van oever- en kustgebieden

Door drone onderzoek en waterbodemonderzoek te combineren kan T&A 3D digitale hoogte- en terreinmodellen en orthofoto mozaïeken maken van onderzoeksgebieden boven én onder de waterspiegel.

Drone en waterbodem onderzoek gecombineerd

De delen van het onderzoekgebied boven de waterspiegel worden  door drones in kaart gebracht. De onderwater gelegen delen worden vanaf een survey vaartuig uitgevoerd met meersonde gradiometer, side scan sonar, echolood en/of multibeam. Onderzoek van de waterbodem met deze apparatuur kan ook uitgevoerd worden met een ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) en/of AUV (Autonomous Underwater Vehicle).

Door de onderzoeksresultaten met elkaar te combineren ontstaat er een compleet digitaal terreinmodel van land- en waterbodem van bijvoorbeeld golfbrekers, pieren, uiterwaarden, delta’s, haven- of kustgebieden.

Voordelen van gecombineerd drone en waterbodem onderzoek

  • Alle beelden van onder en boven de waterspiegel verwerkt tot één orthofoto mozaïek.
  • Projecten kunnen sneller uitgevoerd worden dan met gebruik van traditionele middelen.

Technieken