Inspectie & monitoring

Onze drones kunnen ingezet worden voor het inspecteren van installaties en objecten die op andere manieren niet of moeilijk te bereiken zijn, zoals bijvoorbeeld windmolenparken (on- en offshore), gebouwen, kunstwerken (bruggen, viaducten) schoorstenen, hoogspanningsmasten en -leidingen.

Voordelen van het gebruik van drones bij monitoring en inspecties   

  • De luchtfoto’s hebben een hogere resolutie doordat ze van dichtbij zijn genomen.         
  • De inzet van een drone is tot vier keer goedkoper dan bemande luchtfotografie.
  • Inspectie met drones is stukken veiliger dan het uitvoeren van bemande inspecties.
  • Warmtelekken die schade aan de isolatie van elektriciteitsspoelen aangeven kunnen worden opgespoord.
  • Tijdens drone inspecties hoeven de te inspecteren installaties niet stilgelegd te worden.
  • Ook onder het wolkendek kan gevlogen worden.

Technieken