Vergelijking met andere technieken

TISA 3D-technologie biedt de volgende voordelen ten opzichte van bestaande tools:      

  • TISA 3D kan objecten of structuren visualiseren die zich op tientallen meters afstand van de boorput bevinden - TISA 3D dringt tot 15 meter door in de formatie met een resolutie van 0,017-2 m, afhankelijk van het type antenne. In omgevingen met grote elektrische weerstand zoals zuivere zoutlichamen, kan het radarsignaal wel honderden meters doordringen.      
  • Schaalbaarheid - Vanwege het modulaire karakter kunnen delen van de TISA 3D-tool flexibel worden uitgewisseld. Modules zoals zend- en ontvangstantenne, communicatie en vermogen kunnen worden aangepast aan de toepassing (ondiep/diep, wireline/MWD). Afhankelijk van de resolutie en afstand tussen het onderzoeksdoel het boorgat zijn verschillende antennefrequenties mogelijk.      
  • Een compleet beeld van de omgeving van de boorput - In vergelijking met andere boorgatradars voegt het 3D-karakter van de TISA 3D-metingen een extra dimensie toe. Breuken en hun netwerken worden zichtbaar, alsmede ook de vloeistoffen die erdoorheen stromen en de stoom/waterfronten.      
  • Werking van de tool in verschillende omstandigheden - De TISA 3D-technologie is niet gebonden aan een specifiek type boorvloeistof (op waterbasis, op oliebasis of synthetisch) en kan de mate waarin de boorvloeistof doordringt in de formatie meten. Net als andere boorgat technieken moet de tool geschikt worden gemaakt voor hoge druk en temperaturen. Radarmetingen worden niet gehinderd door mechanische geluiden als gevolg van hoge druk en trillingen.