Toepassing: Tunnel Track Exploratie

Elk tunnelbouwproject begint met een uitgebreid onderzoek naar de bodemgesteldheid. Een confrontatie met onvoorziene bodemomstandigheden, objecten of anomalieën kan duur en tijdrovend zijn. De TISA 3D Borehole Radar verzamelt gedetailleerde informatie over obstakels en geologische overgangszones bij tunnelboringen.

Toepassingen van TISA 3D bij tunnel boor projecten

De TISA 3D boorgat radar is in staat om vanuit één boorgat de omliggende bodemsamenstelling te onderzoeken en tegelijkertijd de exacte positie van objecten te bepalen. TISA 3D wordt geplaatst in een horizontaal boorgat met een diameter van ongeveer 20 centimeter langs het geplande traject. 360° draaiend verzamelt  de tool gegevens vanuit alle hoeken en verwerkt deze met speciale eigen software. Na verwerking worden de ruwe data gecombineerd met gelijktijdig verzamelde positioneringsgegevens. 

Voordelen van TISA 3D bij tunnelboringen

  • Betere analyse: de complete tunnel route kan van te voren verkend worden, waarbij de exacte locatie van de breukzones vastgesteld wordt.
  • Efficiënter gebruik van TBM’s: omdat er meer relevante informatie beschikbaar is tijdens het boren, kunnen er nauwkeurigere beslissingen genomen worden.
  • Aanzienlijke technische en financiële risico’s kunnen vermeden worden
  • Verbeterde veiligheid tijdens tunnelbouw.