Toepassing: Geotechnisch onderzoek

Ondergrondse constructies

Na lange tijd is de exacte locatie van constructies, zoals betonnen palen, damwanden en funderingen, vaak niet meer bekend en moet deze opnieuw worden bepaald. Geotechnisch onderzoek van ondergrondse constructies heeft als doel de exacte locatie en afmetingen van een constructie te verifiëren of te controleren op mogelijke beschadiging of verval. Vaak is onderzoek vanaf het maaiveld moeilijk omdat de constructies te diep liggen of zich in een dichtbebouwde omgeving bevinden. TISA 3D kan hierbij uitkomst bieden.

Gestuurd boren

Gestuurd boren is een nieuwe techniek voor het leggen van ondergrondse kabels. Het is een kostenbesparende methode die minder verstoring in de omgeving veroorzaakt dan het graven van greppels. Naarmate het aantal kabels en andere objecten in de ondiepe ondergrond groter wordt, is er meer behoefte aan verkenning van het boorpad. De TISA 3D boorgatradar met hoge resolutie kan worden geïntegreerd in het boorproces om het boorpad van tevoren te verkennen.

Voordelen van TISA 3D bij geotechisch onderzoek:

  • De TISA 3D Boorgat Radar wordt naar de locatie van het object in de ondergrond gebracht.
  • Geen overburden effecten.
  • Veel hogere resolutie van de beelden dan bij onderzoek vanaf het maaiveld.
  • Bovengrondse constructies zijn geen beperkende factor omdat boorgaten onder elke hoek en zelfs horizontaal geboord kunnen worden.