Infrarood spectrometrie

Hoe werkt IR spectrometrie?

Drone IR spectrometrie meet de infrarood absorptie van een object. Het percentage licht dat door het meetobject is gereflecteerd, wordt als een grafiek weergegeven. Een dergelijke grafiek, infrarood spectrum genoemd, is een weergave van de frequenties van het geabsorbeerde infrarode licht. Met behulp van dit spectrum kan geanalyseerd worden welke chemische verbindingen in het onderzochte meetobject voorkomen.

Toepassing van Drone IR spectometrie


Projecten:


Project: Vihovici kolenmijn

De Vihovici kolenmijn in Bosnie Herzegovina is sinds 1991 buiten bedrijf. Het gebied vormt op vele vlakken een groot risico voor het milieu en de lokale bevolking. Als onderdeel een studie gesubsidieerd door de Europese Commissie is dit gebied onderzocht aan de hand van een combinatie van remote sensing en drone IR spectrometrie data en gegevens uit verschillende onderzoeken vanaf het maaiveld.

Lees meer

Project monitoring van milieuverontreiniging goudmijn

De Rosia Montana Goudmijn in Roemenië, is sinds de Romeinse tijd in gebruik geweest. De vroegere mijnbouw heeft het milieu zwaar aangetast. Als onderdeel van een studie gesubsidieerd door de Europese Commissie, is dit gebied onderzocht aan de hand van een combinatie van remote sensing en drone IR spectrometrie data en gegevens uit verschillende veldonderzoeken.

Lees meer

Bekijk onze projecten hier