monitoring van milieuverontreiniging goudmijn

De Rosia Montana Goudmijn in Roemenië, is sinds de Romeinse tijd in gebruik geweest. De vroegere mijnbouw heeft het milieu zwaar aangetast.

Als onderdeel van een studie gesubsidieerd door de Europese Commissie, is dit gebied onderzocht aan de hand van een combinatie van remote sensing en drone IR spectrometrie data en gegevens uit verschillende veldonderzoeken.

Doel van de studie was het ik kaart brengen van:

  • Het dagbouw gebied: mineralogie, geochemie, geomorfologie
  • De omgeving van het residubekken: mineralogie, geochemie, verspreiding van afvalstoffen in het milieu.
  • De afvoer van giftige stoffen uit de mijn en het residubekken.
  • De potentiële  opname/afgifte van schadelijke stoffen door verschillende geologische formaties in de omgeving.
  • Conditie van bodem, landbouwgrond en bosgebieden: mineralogie van de bodem en belasting van de vegetatie.

Midden rechts: Afvoer van giftige stoffen uit de mijn met pH<1, die wegstromen naar het oppervlaktewater.
 

Kartering van de afvoer van gifstoffen gerelateerd aan het mijnen van bijkomende mineralen:

Linksboven: Smartplanes natural color image
Rechtsboven: Worldview 2 satellietbeeld, resolutie 50 cm
Linksonder: Hyperspectrale beelden vanuit bemand vliegtuig, resolutie 50 cm 
Rechtsonder: Drone luchtfoto, resolutie 5 cm