Waarom onderzoek met een drone?

Onderzoek vanuit de lucht met een drone kan vele voordelen hebben in vergelijking met standaard onderzoek vanaf de grond of onderzoek met bemande helikopters of vliegtuigen. De overwegingen hierbij zijn:

 1. Risicovermindering 
  Van de 600 bedrijfsongevallen die dagelijks in Nederland plaatsvinden, wordt meer dan de helft gerelateerd aan werken op hoogte en het risico op vallen. De inzet van drones voor specifieke monitoring- of inspectietaken die nu door mensen worden uitgevoerd, kan deze risico’s en bijbehorende miljoenenschade aanzienlijk beperken.  
 2. Voorkomen van buitendienststellingen 
  Tijdens de inspectie van installaties dienen deze in de meeste gevallen stilgelegd te worden. Dit brengt hoge kosten met zich mee door onder andere productieverlies. De inzet van een drone die op afstand een werkende installatie in korte tijd kan inspecteren, voorkomt het buiten dienst stellen van een installatie.   
 3. Beter overzicht
  Met behulp van een drone kan van geringe hoogte een zeer scherp beeld en overzicht verkregen worden van allerlei activiteiten, installaties, infrastructuur en gebouwen op de grond ten behoeve van actieve monitoring en inspectie.   
 4. Onderzoek op moeilijk bereikbare locaties
  Een drone komt waar mensen of voertuigen niet kunnen komen. Denk aan moerassen, onherbergzame of dichtbeboste gebieden en explosieven verdachte gebieden. Met een drone kunnen deze gebieden toegankelijk gemaakt worden voor onderzoek vanuit de lucht.   
 5. Betere data kwaliteit
  In vergelijking met bemande helikopters en vliegtuigen kunnen drones een onderzoeksobject veel dichter benaderen waardoor de opgenomen data van hogere kwaliteit en resolutie zijn.   
 6. Snellere data acquisitie
  Met een drone kunnen inspecties of onderzoek uitgevoerd op het maaiveld of op hoogte,  vele malen sneller uitgevoerd worden. In de meeste gevallen worden ook de benodigde veiligheidsmaatregelen sterk beperkt doordat minder mensen en materieel hoeven worden ingezet.   
 7. Hogere data dichtheid
  In vergelijking met bemande helikopters en vliegtuigen kunnen drones veel dichter bij het aardoppervlak komen en zodoende een veel hogere data dichtheid en hierdoor kwaliteit van het onderzoek bewerkstelligen.   
 8. Lagere kosten
  Onderzoek met drones kan in vele gevallen tegen lagere kosten worden uitgevoerd door het voorkomen van buiten dienst stelling, het mogelijk maken van onderzoek op moeilijk bereikbare locaties en snellere data acquisitie in combinatie met een vermindering van benodigd personeel en materieel in het veld.