Magnetometer & gradiometer*

Met de Drone magnetometer en gradiometer kunnen ijzerhoudende objecten (explosieven) en bodemlagen vanuit de lucht worden opgespoord. Hoewel nog in ontwikkelingsfasen heeft T&A het drone magnetometer systeem reeds vele malen succesvol ingezet.

Hoe werkt de drone magnetometer en gradiometer?

De magnetometer en de gradiometer meten het aanwezige aardmagnetisch veld. Dit veld varieert door lokale afwijkingen zoals ertsvoorkomens of ijzerhoudende voorwerpen zoals explosieven. Door deze lokale afwijking van het totale magnetische veld te meten, kan de locatie van ijzerhoudende objecten en grondlagen bepaald worden. De meetsystemen kunnen ook op het water worden ingezet.

Toepassingen van drone magnetometer


*Drone magnetometer verkeert momenteel nog in de ontwikkelingsfase.