Grondradar*

Grondradar of GPR (Ground Penetrating Radar) is een elektromagnetische reflectietechniek waarmee  de bovenste meters van de ondergrond snel en met grote nauwkeurigheid in kaart worden gebracht. Deze geofysische techniek wordt met name ingezet voor het lokaliseren van objecten (explosievenonderzoek) en bodemlagen.

De drone GPR dient op een zo constant en laag mogelijke hoogte over het maaiveld voortbewogen te worden. De maximale penetratie is afhankelijk van de bodemopbouw op de onderzoekslocatie en bedraagt circa 1,5 meter.

Hoe werkt drone GPR?

Grondradar werkt met elektromagnetische golven die via een zendantenne de grond in worden gestuurd. Deze golven reflecteren in een bodem of constructie wanneer de materiaaleigenschappen veranderen. De gereflecteerde golven worden geregistreerd met behulp van een ontvangstantenne. De meetdata worden vervolgens geanalyseerd op de horizontale- en diepteligging en dimensies van objecten en/of bodemlagen.* Drone grondradar verkeert momenteel nog in ontwikkelingsfase.