EM inductie*

De EM inductie (of Radio EM) techniek is een elektromagnetische inductietechniek waarmee de elektrische geleidbaarheid van de ondergrond wordt bepaald. Metalen objecten, zoals explosieven en kabels en leidingen, geleidende bodemlagen en breukzones kunnen met deze geofysische techniek in de ondergrond worden opgespoord.  

Hoe werkt EM inductie?

Door middel van een zendspoel wordt een elektromagnetisch veld de (water)bodem ingestuurd. In geleidende voorwerpen of bodemlagen, is dit veld groter en van langer duur dan in het minder geleidende omringende bodemmateriaal. Deze piekwaarden in geregistreerde data worden geanalyseerd op horizontale- en diepteligging, indicatieve dimensies van het geleidende object en signaalsterkte.

Toepassingen


*EM-detectie met drones is nog in de ontwikkelingsfase.