Archeologisch onderzoek met drones

Steeds vaker zorgen drones voor nieuwe inzichten tijdens archeologische opgravingen. Met name bij archeologische onderzoeken en ontgravingen over grote gebieden met veel ondergrondse artefacten, zoals oude fundamenten, kan de inzet van drone technieken als fotogrammetrie en LiDAR een grote kwaliteit- en tijdwinst opleveren. Hierdoor kunnen de opgravingen meer gericht worden uitgevoerd.

Naast het fotografisch vastleggen van opgravingen in 3D, kan ook worden gedacht aan het inzetten van drones bij het in kaart brengen van (micro)reliëf in het landschap en het  zichtbaar maken van archeologische artefacten.

Voordelen:
  • Met archeologisch onderzoek vanuit de lucht zijn boven- en ondergrondse structuren zichtbaar die je vanaf de grond niet ziet, omdat je het overzicht mist.
  • De kosten van het gebruik van een drone zijn aanzienlijk lager dan die van bemande vluchten, waardoor de inzet ervan laagdrempeliger wordt.
  • Snel inzicht in de mogelijke aanwezigheid van ondergrondse artefacten zodat gericht ontgraven mogelijk wordt met de bijbehorende kosten- en tijdbesparingen.

Technieken:
* In testfase