Magnetometer & gradiometer*

Met de Drone magnetometer en gradiometer kunnen ijzerhoudende objecten en bodemlagen vanuit de lucht worden opgespoord. Hoewel nog in ontwikkelingsfase is het drone magnetometer systeem reeds vele malen (inter)nationaal succesvol ingezet.

Hoe werkt de drone magnetometer en gradiometer?

De magnetometer en de gradiometer meten het aanwezige aardmagnetisch veld. Dit veld varieert door lokale afwijkingen zoals ertsvoorkomens of ijzerhoudende voorwerpen zoals explosieven. Door deze lokale afwijking van het totale magnetische veld te meten, kan de locatie van ijzerhoudende objecten en grondlagen bepaald worden. De gradiometer is een magnetometer waarbij de verandering van het aanwezige magnetisch veld (de gradiënt van het veld) wordt gemeten. Hierdoor neemt de meetnauwkeurigheid toe en de gevoeligheid voor regionale veranderingen van het aardmagnetisch veld af in vergelijking met een magnetometer. Beide meetsystemen kunnen ook op het water worden ingezet.

Toepassingen van drone magnetometer


*Drone magnetometer verkeert momenteel nog in de ontwikkelingsfase.