Explosieven onderzoek

T&A staat voor deskundig, efficiënt en veilig (water)bodemonderzoek, waarbij de opdrachtgever altijd centraal staat.

Nieuws

23-05-2023

Groot waterbodemonderzoek naar OO in Zeeland

Voor Waterschap Scheldestromen in Zeeland is T&A Survey momenteel bezig met het detecteren van 23 hectare waterbodem. Eerder heeft T&A voor dit gebied eerder een Historisch Vooronderzoek Na-Conflictperiode uitgevoerd.
08-05-2023

Tot ziens op de VEO netwerk-bijeenkomst, op 14 juni in Fort Altena!

Woensdag 14 juni 2023 organiseert VEO een Netwerkbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over ontwikkelingen binnen het OO-werkveld. Daarnaast is er volop ruimte om te netwerken en kennis en informatie uit te wisselen.
13-04-2023

Uitbranden van forsorgranaten

Het uitbranden van fosforgranaten, gevonden door T&A Survey tijdens de uitvoering van een gecombineerd explosieven en archeologisch bodemonderzoek met bodemsanering voor de aanleg van een nieuwbouwproject.

Meer nieuws

Explosieven onderzoek

Ontplofbare Oorlogsresten (OO) of explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, zoals vliegtuigbommen, granaten, mijnen en munitie, bevinden zich nog overal in de ondergrond. Deze explosieven kunnen een groot risico vormen bij de uitvoering van grondroerende werkzaamheden en werkzaamheden in de waterbodem. T&A voert daarom explosievenonderzoek uit.

Lees meer

Archeologisch onderzoek

Archeologisch bodemonderzoek is noodzakelijk als er werkzaamheden uitgevoerd worden op locaties waar archeologische waarden in de bodem bekend of te verwachten zijn. Steeds vaker vindt archeologisch onderzoek plaats in combinatie met milieukundig en/of explosievenonderzoek. Om het onderzoek efficiënter te laten verlopen gebruikt T&A geofysische technieken voor archeologisch onderzoek.

Lees meer

Geofysisch onderzoek

Geofysisch onderzoek brengt de ondergrond en ondergrondse constructies in kaart met geofysische detectietechnieken, gewoonlijk zonder te boren of te graven. De onderzoeksdiepte varieert hierbij van enkele centimeters tot vele kilometers.

Lees meer

Milieukundig onderzoek

Milieukundig onderzoek brengt mogelijke verontreinigingen van de bodem in kaart. T&A stelt bij een aangetroffen verontreiniging de humane, ecologische en verspreidingsrisico's vast. Als bodemsanering noodzakelijk is, zorgt T&A voor een efficiënte saneringsmethode. Het veldwerk wordt uitgevoerd door veldwerkbureaus die volgens de meest recente richtlijnen zijn gekwalificeerd en gecertificeerd. De chemische analyses worden uitgevoerd door volledig gekwalificeerde laboratoria.

Lees meer

Waterbodem onderzoek

Met waterbodemonderzoek brengt T&A Survey de waterbodem in kaart met behulp van hydrografische en geofysische meettechnieken. Voor het uitvoeren van waterbodemonderzoek beschikken wij over hyrdrografische en geofysische deskundigen, verschillende survey vaartuigen en een team van OOO-gecertificeerde duikers.

Lees meer

Drone Services

T&A maakt gebruik van lichtgewicht en makkelijk te vervoeren drones en meetinstrumenten, waardoor bodemonderzoek vanuit de lucht toegankelijk voor een groter publiek. Wij brengen al het materieel naar het onderzoeksgebied, stijgen ter plekke op en voeren het onderzoek uit. Dit betekent dat we maatwerk kunnen leveren waar u maar wenst.

Lees meer

Geothermie

Een van de grootste uitdagingen van deze tijd is het veranderende klimaat. Veel mensen en bedrijven gaan daarom over op duurzame energie. Warmte uit de bodem kan zowel laagdrempelig worden toegepast voor particulieren (Warmte-Koude Opslag/WKO) als op grotere schaal voor bedrijven en overheden (diepe geothermie).

Lees meer

Benieuwd wat T&A Survey voor u kan betekenen?

Onze onderzoeken worden uitgevoerd door een deskundig, multidisciplinair team en T&A heeft de nieuwste geofysische meettechnieken in huis. Hierdoor bieden wij altijd de hoogste kwaliteit tegen een gunstige prijs!
contact