Milieukundig onderzoek

Vraag offerte aan

Milieukundig onderzoek

Milieukundig onderzoek brengt mogelijke verontreinigingen van de complete bodem in kaart. T&A stelt bij een aangetroffen verontreiniging de humane, ecologische en verspreidingsrisico's vast. Als sanering noodzakelijk is, zorgt T&A voor een efficiënte saneringsmethode. Het veldwerk wordt uitgevoerd door veldwerkbureaus die volgens de meest recente richtlijnen zijn gekwalificeerd en gecertificeerd. De chemische analyses worden uitgevoerd door volledig gekwalificeerde laboratoria.

Waarom T&A?
  • T&A zet innovatieve technieken in bij onderzoek en saneringen.
  • T&A maakt onderdeel uit van een netwerk van specialistische bedrijven, waardoor up-to-date kennis en technieken altijd voorhanden zijn.
  • T&A kiest voor een multidisciplinaire aanpak, waardoor vaak verrassende oplossingen mogelijk zijn.
  • Als dit kostenbesparingen oplevert, combineert T&A milieukundig onderzoek met natuurtoetsen, geofysisch, archeologisch en explosievenonderzoek, .
  • T&A is bekend in de regio en heeft daardoor gemakkelijk toegang tot archieven, diensten en overheden.