Milieukundig onderzoek

Vraag offerte aan

Milieukundig onderzoek

Milieukundig onderzoek brengt mogelijke verontreinigingen van de bodem in kaart. T&A stelt bij een aangetroffen verontreiniging de humane, ecologische en verspreidingsrisico's vast. Als bodemsanering noodzakelijk is, zorgt T&A voor een efficiënte saneringsmethode. Het veldwerk wordt uitgevoerd door veldwerkbureaus die volgens de meest recente richtlijnen zijn gekwalificeerd en gecertificeerd. De chemische analyses worden uitgevoerd door volledig gekwalificeerde laboratoria.

Waarom milieukundig onderzoek van T&A?

  • Innovatieve (geofysische) technieken bij onderzoek en saneringen.
  • Onderdeel van een netwerk van specialistische bedrijven, waardoor up-to-date kennis en technieken altijd voorhanden zijn.
  • Multidisciplinaire aanpak, waardoor vaak verrassende oplossingen mogelijk zijn.
  • Als dit kostenbesparingen oplevert, combineert T&A milieukundig onderzoek met natuurtoetsen, geofysisch, archeologisch en explosievenonderzoek.
  • T&A is bekend in de regio en heeft daardoor gemakkelijk toegang tot archieven, diensten en overheden.