Ontplofbare Oorlogsresten

Vraag offerte aan

Ontplofbare Oorlogsresten

Ontplofbare Oorlogsresten (OO) of explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, zoals vliegtuigbommen, granaten, mijnen en munitie, bevinden zich nog overal in de ondergrond. Deze explosieven kunnen een groot risico vormen bij de uitvoering van grondroerende werkzaamheden en werkzaamheden in de waterbodem. T&A voert daarom explosievenonderzoek uit, bestaande uit 3 fasen:

Waarom explosievenonderzoek van T&A?

T&A's aanpak resulteert in een flinke reductie van kosten en tijd: