Fase 1B - Risicoanalyse Explosieven/OO

Met de Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (OO) brengt T&A de projectspecifieke risico’s van mogelijk aanwezige explosieven in kaart. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in hoe de geplande werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Een risicoanalyse is een niet-verplichte tussenstap tussen het vooronderzoek en de detectie (fase II). In de volgende gevallen kan een risicoanalyse zinvol zijn en tot tijd- en kostenbesparing leiden:   
 
  • Tijdens het vooronderzoek explosieven hebben de verticale afbakening van verdachte gebieden en het in kaart brengen van naoorlogse werkzaamheden nog niet (gedetailleerd) plaatsgevonden;
  • De geplande werkzaamheden zijn divers en veelomvattend en het explosievenonderzoek is (mogelijk) kostbaar en ligt op een kritisch tijdpad.