Detectie en afbakeningsonderzoek van een Short Sterling in Markermeer

T&A Survey heeft voor de Gemeente Almere een detectie- en afbakeningsonderzoek uitgevoerd naar de vermoedelijke wrakstukken van een tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Markermeer gecrashte Britse bommenwerper. Doel van het onderzoek is de berging van het vliegtuig in het kader van het Kansrijke Bergingen project van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO).  

De Crash

De Short Stirling Mk III is in de nacht van 29 op 30 mei 1943 circa 3.5 km uit de kust van Almere neergestort. Het vermoeden bestond dat er zich tussen de wrakstukken ook de stoffelijke resten van de bemanningsleden en (een deel van) de bommenlast bevonden.  

Detectieonderzoek

Voordat tot een daadwerkelijke berging overgegaan kan worden, moest een detectieonderzoek plaatsvinden. Doel was de nauwkeurige plaatsbepaling en diepte-analyse van de spreiding van de wrakdelen en eventuele bommen. Hiervoor is gebruikgemaakt van ferro en non-ferro detectietechnieken die met een survey boot over de onderzoekslocatie werden verplaatst.

Afbakeningsonderzoek met duikers

Het detectieonderzoek heeft geresulteerd in diverse verstorende objecten en locaties. De opdrachtgever wenste een nader onderzoek met gecertificeerde duikers op een aantal locaties buiten het afgebakende bergingsgebied, om met meer zekerheid te kunnen bepalen of de bergingslocatie mogelijk uitgebreid moest te worden. Uitgerust met een metaaldetector of gradiometer en videocamera hebben de duikers de verstoringen geherlocaliseerd en kon de identificatie beginnen. Daar waar de verstoring diep in de sliblaag lag, is het slib met zuigpomp verwijderd en door een zeefinstallatie geleid. Hierdoor werd de kans op het missen van mogelijk bewijsmateriaal uitgesloten.  

Resultaten

Op een aantal locaties zijn restanten van het vliegtuigwrak aangetroffen. De onderzoeksresultaten zij gerapporteerd en geëvalueerd met de  Stafofficier Vliegtuigberging (SOVB), de verantwoordelijke voor de vliegtuigberging. Door dit uitgevoerde onderzoek was het mogelijk om de uiteindelijke berging in de markt te zetten en uit te voeren.

Foto rechts onder: deel landingsgestel aangetroffen op locatie.