Dijkonderzoek

Steeds vaker laten hoge waterstanden en overstromingen zien hoe belangrijk het is om de conditie van onze dijken goed te monitoren. Met behulp van geofysisch onderzoek kunnen deformaties en zwakke plekken in de dijk op een snelle en efficiënte manier opgespoord worden. Dit kan vanaf het maaiveld maar ook vanuit de lucht met behulp van een drone.

Geo-electrische metingen
Geo-elektrische metingen (weerstandsmetingen) zijn een elektrische onderzoekstechniek waarmee op niet destructieve wijze vanaf het maaiveld de weerstand van de ondergrond wordt bepaald. Deze techniek kan worden ingezet bij dijkinspecties als de ondergrond nauwkeurig in kaart gebracht moet worden om geologische structuren met een hoge weerstand of een weerstand die afwijkt van de omgeving vast te leggen. Het dieptebereik van de metingen varieert van enkele meters tot ruim 500 meter diepte.

Dijkonderzoek met drones
T&A Survey Drone Services voert dijkinspecties met een drone uitgerust met verschillende technieken zoals Infrarood (IR) thermografie LiDAR en fotogrammetrie. Lees meer over ons dijkonderzoek met drones .