Omni Bodemscan

Met een Omni bodemscan kan het risico op hoge extra kosten tijdens grondroerende werkzaamheden aanzienlijk worden teruggebracht tegen een beperkt, vast tarief.

Wat is de Omni bodemscan?

De Omni bodemscan is een bureauonderzoek dat inzicht geeft in de mogelijke risico’s op het gebied van archeologie, geotechnische of hydrologische bodemopbouw, (water)bodemverontreiniging, fundatieresten, explosieven uit WOII en kabels en leidingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van archiefmateriaal en van luchtfoto’s uit verschillende perioden.

Omni Bodemscan plus

De Omni bodemscan plus vult het bureauonderzoek aan met enkele boringen en sonderingen en een vlakdekkend geofysisch veldonderzoek om potentiële risico’s direct in kaart te brengen.

Voordelen van de Omniscan:
  • Meer informatie over de bodem vermindert faalkosten tijdens de uitvoering.
  • T&A heeft alle specialisten onder één dak, en daarmee heeft de opdrachtgever één aanspreekpunt.
  • De opdrachtgever ontvangt één enkel rapport met daarin de conclusies van meerdere disciplines.