Geotechnisch onderzoek in explosieven verdacht gebied

Geotechnisch onderzoek, diepte detectie, de bepaling van de lengte van damwanden of de ligging van ankerstangen voert T&A uit met behulp van een magnetometer conus.

Hierbij wordt een sondeerstang met ingebouwde magnetometer met behulp van een sondeertruck of sondeerplatform gecontroleerd in de grond gedrukt. Sonderingen kunnen tot op vele tientallen meters diepte gezet worden en zowel op het land als in het water worden ingezet.

Magnetometersonderingen

Magnetometersonderen is een magnetische techniek waarmee diepgelegen ijzerhoudende metalen objecten kunnen worden opgespoord. Toepassingen van magnetometersonderingen zijn:

  • Opsporen van diepgelegen grote metalen objecten (explosieven).
  • Bepalen van de diepte van een damwand.
  • Lokaliseren van gewapende heipalen.
  • Lokaliseren van ankerstangen
  • Geotechnische sonderingen in verdacht gebied.
Doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van een zoutkoepel tot enkele kilometers diepte met behulp van magnetotellurisch onderzoek. De zoutkoepel is gevuld met zoutwater en de top van de zoutkoepel wordt rond 500 meter diepte verwacht.

Techniek

Voor het in kaart brengen van dieper gelegen geologie zoals zoutkoepels wordt meestal seismisch onderzoek ingezet. Het dieptebereik en de nauwkeurigheid van magnetotellurische metingen is in de meeste gevallen echter veel gunstiger. Deze techniek kan seismisch onderzoek vervangen, maar in de regel wordt hij in combinatie met seismisch onderzoek ingezet.

Resultaat

De zoutkoepel is tot bijna twee kilometer diepte in kaart gebracht. De blauwe kleuren geven een bodemsamenstelling weer met een hoge elektrische weerstand. De rode en gele kleuren duiden op bodemmateriaal met een lage weerstand (en dus hoge geleidbaarheid). De contour in het figuur komt overeen met de ware positie van de zoutkoepel