Explosieven onderzoek

T&A staat voor deskundig, efficiënt en veilig (water)bodemonderzoek, waarbij de opdrachtgever altijd centraal staat.

Nieuws

31-08-2023

Build Back Better Ukraine

T&A ondersteunt het  Nederlandse Build Back Better Ukraine initiatief en draagt hierbij met name haar kennis en ervaring over aan lokale partijen op het gebied van drone detectie en data analyse.
25-08-2023

Actuele ontwikkelingen Bodemenergie en Geothermie

T&A werkt op dit moment aan verschillende geothermische studies om de ondergrond in kaart te brengen en op basis daarvan te adviseren welk bodemenergie of geothermisch systeem voor de betreffende locatie het efficiëntste is. Maar er is meer te melden: wijzigingen in wetgeving , de geothermie boring in Delft en de Open Energie dag 2023!   
13-04-2023

Uitbranden van forsorgranaten

Het uitbranden van fosforgranaten, gevonden door T&A Survey tijdens de uitvoering van een gecombineerd explosieven en archeologisch bodemonderzoek met bodemsanering voor de aanleg van een nieuwbouwproject.

Meer nieuws

Explosieven onderzoek

Ontplofbare Oorlogsresten (OO) of explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, zoals vliegtuigbommen, granaten, mijnen en munitie, bevinden zich nog overal in de ondergrond. OO kunnen een groot risico vormen bij de uitvoering van grondroerende werkzaamheden in zowel bodem als waterbodem. T&A's explosievenonderzoek bestaat uit 3 fasen: vooronderzoek, detectie en benadering.

Lees meer

Archeologisch onderzoek

Archeologisch bodemonderzoek is noodzakelijk als er werkzaamheden uitgevoerd worden op locaties waar archeologische waarden in de bodem te verwachten zijn. T&A Survey voert steeds vakere archeologisch onderzoek uit in combinatie met milieukundig, geofysisch en/of explosievenonderzoek. Om het onderzoek efficiënter te laten verlopen gebruikt T&A daabij een breed scala aan geofysische technieken .

Lees meer

Geofysisch onderzoek

Geofysisch onderzoek brengt de ondergrond en ondergrondse constructies in kaart met geofysische detectietechnieken, gewoonlijk zonder te boren of te graven. De onderzoeksdiepte varieert hierbij van enkele centimeters tot vele kilometers. Geofysisch onderzoek kan worden ingezet bij de opsporing van omgevingsvreemde objecten maar ook bij de opsporing van zwakke plekken in dijken of om de opbouw van de ondergrond in kaart te brengen.

Lees meer

Milieukundig onderzoek

Milieukundig onderzoek brengt mogelijke verontreinigingen van de bodem in kaart. T&A stelt bij een aangetroffen verontreiniging de humane, ecologische en verspreidingsrisico's vast. Als bodemsanering noodzakelijk is, zorgt T&A voor een efficiënte saneringsmethode. Het veldwerk wordt uitgevoerd door veldwerkbureaus die volgens de meest recente richtlijnen zijn gekwalificeerd en gecertificeerd. De chemische analyses worden uitgevoerd door volledig gekwalificeerde laboratoria.

Lees meer

Waterbodem onderzoek

Met waterbodemonderzoek brengt T&A Survey de waterbodem in kaart met behulp van hydrografische en geofysische meettechnieken. Voor het uitvoeren van waterbodemonderzoek beschikken wij over hyrdrografische en geofysische deskundigen, verschillende survey vaartuigen en een team van OOO-gecertificeerde duikers.

Lees meer

Drone Services

T&A maakt gebruik van lichtgewicht en makkelijk te vervoeren drones en meetinstrumenten, waardoor bodemonderzoek vanuit de lucht toegankelijk voor een groter publiek. Wij brengen al het materieel naar het onderzoeksgebied, stijgen ter plekke op en voeren het onderzoek uit. Dit betekent dat we maatwerk kunnen leveren waar u maar wenst.

Lees meer

Geothermie

Een van de grootste uitdagingen van deze tijd is het veranderende klimaat. Veel mensen en bedrijven gaan daarom over op duurzame energie. Warmte uit de bodem kan zowel laagdrempelig worden toegepast voor particulieren (Warmte-Koude Opslag/WKO) als op grotere schaal voor bedrijven en overheden (diepe geothermie).

Lees meer

Benieuwd wat T&A Survey voor u kan betekenen?

Onze onderzoeken worden uitgevoerd door een deskundig, multidisciplinair team en T&A heeft de nieuwste geofysische meettechnieken in huis. Hierdoor bieden wij altijd de hoogste kwaliteit tegen een gunstige prijs!
contact