In kaart brengen van een zoutkoepel Met magnetotellurische onderzoek

Doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van een zoutkoepel tot enkele kilometers diepte met behulp van magnetotellurisch onderzoek. De zoutkoepel is gevuld met zoutwater en de top van de zoutkoepel wordt rond 500 meter diepte verwacht.

Techniek

Voor het in kaart brengen van dieper gelegen geologie zoals zoutkoepels wordt meestal seismisch onderzoek ingezet. Het dieptebereik en de nauwkeurigheid van magnetotellurische metingen is in de meeste gevallen echter veel gunstiger. Deze techniek kan seismisch onderzoek vervangen, maar in de regel wordt hij in combinatie met seismisch onderzoek ingezet.

Resultaat

De zoutkoepel is tot bijna twee kilometer diepte in kaart gebracht. De blauwe kleuren geven een bodemsamenstelling weer met een hoge elektrische weerstand. De rode en gele kleuren duiden op bodemmateriaal met een lage weerstand (en dus hoge geleidbaarheid). De contour in het figuur komt overeen met de ware positie van de zoutkoepel