Explosieven onderzoek

T&A staat voor deskundig, efficiënt en veilig (water)bodemonderzoek, waarbij de opdrachtgever altijd centraal staat.

Nieuws

22-05-2024

T&A leidt op!

T&A voert niet alleen bodemonderzoek uit, maar verzorgt al meer dan 10 jaar opleidingen voor explosievendeskundigen op verschillende niveaus tegen een scherpe prijs. Het aantal in het aantal aanmeldingen groeide afgelopen jaar enorm, en ook dit jaar zet die trend door.

18-04-2024

Collega Floris vindt zijn eerste bom!

Onze collega Floris vond deze week zijn eerste bom! Na localisering en voorzichtig ontgraven graven bleek het om een Amerikaanse 260-lbs fragmentatiebom van het type AN-M81 te gaan.
12-04-2024

T&A op PIW-Kennisdag

Afgelopen donderdag kwamen vertegenwoordigers van de overheid, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven samen om binnen het thema ‘Dijkbeheer onder veranderende omstandigheden’ te praten over uitdagingen en kansen voor het Nederlandse waterbeheer. T&A was met een stand aanwezig.

Meer nieuws

Explosieven onderzoek

Explosieven onderzoek

Ontplofbare Oorlogsresten (OO) of explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, zoals vliegtuigbommen, granaten, mijnen en munitie, bevinden zich nog overal in de ondergrond. OO kunnen een groot risico vormen bij de uitvoering van grondroerende werkzaamheden in zowel bodem als waterbodem. T&A's explosievenonderzoek bestaat uit 3 fasen: vooronderzoek, detectie en benadering.

Lees meer

Archeologisch onderzoek

Archeologisch bodemonderzoek is noodzakelijk als er werkzaamheden uitgevoerd worden op locaties waar archeologische waarden in de bodem te verwachten zijn. T&A Survey voert steeds vakere archeologisch onderzoek uit in combinatie met milieukundig, geofysisch en/of explosievenonderzoek. Om het onderzoek efficiënter te laten verlopen gebruikt T&A daabij een breed scala aan geofysische technieken .

Lees meer

Archeologisch onderzoek
Geofysisch onderzoek

Geofysisch onderzoek

Geofysisch onderzoek brengt de ondergrond en ondergrondse constructies in kaart met geofysische detectietechnieken, gewoonlijk zonder te boren of te graven. De onderzoeksdiepte varieert hierbij van enkele centimeters tot vele kilometers. Geofysisch onderzoek kan worden ingezet bij de opsporing van omgevingsvreemde objecten maar ook bij de opsporing van zwakke plekken in dijken of om de opbouw van de ondergrond in kaart te brengen.

Lees meer

Milieukundig onderzoek

Milieukundig onderzoek brengt mogelijke verontreinigingen van de bodem in kaart. T&A stelt bij een aangetroffen verontreiniging de humane, ecologische en verspreidingsrisico's vast. Als bodemsanering noodzakelijk is, zorgt T&A voor een efficiënte saneringsmethode. Het veldwerk wordt uitgevoerd door veldwerkbureaus die volgens de meest recente richtlijnen zijn gekwalificeerd en gecertificeerd. De chemische analyses worden uitgevoerd door volledig gekwalificeerde laboratoria.

Lees meer

Milieukundig onderzoek
Waterbodem onderzoek

Waterbodem onderzoek

Met waterbodemonderzoek brengt T&A Survey de waterbodem in kaart met behulp van hydrografische en geofysische meettechnieken. Voor het uitvoeren van waterbodemonderzoek beschikken wij over hyrdrografische en geofysische deskundigen, verschillende survey vaartuigen en een team van OOO-gecertificeerde duikers.

Lees meer

Drone Services

T&A maakt gebruik van lichtgewicht en makkelijk te vervoeren drones en meetinstrumenten, waardoor bodemonderzoek vanuit de lucht toegankelijk voor een groter publiek. Wij brengen al het materieel naar het onderzoeksgebied, stijgen ter plekke op en voeren het onderzoek uit. Dit betekent dat we maatwerk kunnen leveren waar u maar wenst.

Lees meer

Drones
Geothermie onderzoek

Geothermie en Bodemenergie

Een van de grootste uitdagingen van deze tijd is het veranderende klimaat. Veel mensen en bedrijven gaan daarom over op duurzame energie. Warmte uit de bodem kan zowel laagdrempelig worden toegepast voor particulieren (Warmte-Koude Opslag/WKO) als op grotere schaal voor bedrijven en overheden (diepe geothermie).

Lees meer