Inmeten slibdikte van een zandwinput met subbottom profiler

In opdracht van de RuwBouw Groep heeft  T&A Survey een geofysisch waterbodem-onderzoek uitgevoerd. Opdrachtgever wilde inzicht krijgen in de bodemopbouw en slibdiktes in verband met zandwinning in de zandwinput te Hoogersmilde (Drente), waar in het verleden al zandwinning heeft plaatsgevonden. Doel van dit veldonderzoek is het indicatief vaststellen van de dikte van de aanwezige sliblaag in het onderzoeksgebied.  

Subbottom profiler

Gebaseerd op de beschikbare informatie, kennis en ervaring heeft T&A bij dit onderzoek gekozen voor de inzet van een subbottom profiler. Dit is een akoestische onderzoekstechniek die, gemonteerd aan een surveyboot, de waterbodem in kaart brengt door een sonde over het wateroppervlak of de waterbodem te slepen. Zo kunnen waterbodems, afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid, van enkele meters tot vele tientallen meters diepte in kaart worden gebracht en kunnen obstakels op of onder de waterbodem worden opgespoord.  

Meetresultaten

Van elke gevaren meetlijn is een bodemprofiel gemaakt. De overgang van het slib naar de harde zandbodem is ingetekend met rood. De sliblaag is te herkennen aan de horizontale lagen in het bodemprofiel, zoals ook zichtbaar in onderstaande figuur.