Bodemsanering

Om bodemsanering snel en efficiënt te laten plaatsvinden, brengt T&A alle partijen die nodig zijn bij elkaar. In een saneringsplan wordt vervolgens de meest geschikte saneringsvariant die naar voren is gekomen uit het saneringsonderzoek gedetailleerd uitgewerkt. Na afronding van de saneringswerkzaamheden worden de resultaten gepresenteerd in een evaluatieverslag. T&A verzorgt daarnaast ook alle communicatie met het bevoegd gezag.

Ecologisch saneren

Bij een bodemsanering wordt bodemverontreiniging verwijderd die een directe bedreiging vormt voor de mens. In Nederland staat het behoud van de oorspronkelijke ondergrond en/of het herstel van de ecologische waarden van een gebied in toenemende mate voorop bij saneringen. Het uitgangspunt is dat de bodem de basis vormt voor de natuurlijke rijkdom van een gebied. Een dergelijke vorm van bodemsanering vereist kennis van het betreffende ecologische systeem en wordt daarom beschouwd als een natuursanering of ecologische sanering. T&A is gespecialiseerd in het combineren van klassieke saneringstechnieken met kennis van de bodem en het ecologisch systeem.

Innovatieve saneringstechnieken

Veel saneringen zijn relatief eenvoudig en komen in aanmerking voor snelle afhandeling via de Regeling Uniforme Saneringen. Dit betekent dat een sanering al zes weken na melding in gang kan worden gezet. Dit in tegenstelling tot een reguliere sanering, waar minimaal 15 weken voor staan. Bij reguliere saneringen zoek T&A nieuwe en innovatieve saneringstechnieken om de tijd en kosten te beperken.  

Subsidie

Het is in bepaalde gevallen mogelijk om een subsidie te ontvangen van het rijk, de provincie en/of de gemeente voor bodemsanering. T&A is goed op de hoogte van de bestaande financieringsregelingen en helpt u uitzoeken of u in aanmerking komt voor subsidieregelingen.