Juridische ondersteuning

T&A Survey biedt juridische ondersteuning bieden bij het milieukundig bodemonderzoek. Het gaat hierbij om de volgende diensten:

  • ondersteuning van opdrachtgevers in beleidsmatige, juridische en verzekering-technische vraagstukken ten aanzien van bodem- en grondwaterproblematiek;
  • nagaan van de gevolgen van bodemverontreiniging voor de ruimtelijke planvorming;
  • advies over vergunningverlening en handhaving in het kader van de relevante wetgeving op het gebied van bodemverontreiniging.


Daarnaast kan T&A juridische ondersteuning bieden bij een geschil waarbij de bodem vanuit milieukundig oogpunt een rol speelt.