Milieukundig vooronderzoek: traject bodemonderzoek

Bij milieukundig bodemonderzoek is het vooronderzoek bepalend voor de te volgen onderzoeksstrategie. Het vooronderzoek volgens de NVN 5725 wordt gedaan om te bepalen wat voor verdachte activiteiten mogelijk hebben plaatsgevonden op en nabij de betreffende locatie. Hierna vindt verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 (of binnen Amsterdam de ARVO 2004) plaats. Het verkennend bodemonderzoek geeft met een geringe inspanning een globaal beeld van de milieukundige kwaliteit van de bodem.

Nader bodemonderzoek

Als er een verontreiniging aangetroffen wordt, dient een nader bodemonderzoek plaats te vinden. In dit nadere onderzoek wordt de omvang en de ernst van de aanwezige verontreiniging bepaald. Dit kan indien nodig leiden tot een saneringsonderzoek, een saneringsplan, saneringswerkzaamheden en tenslotte een saneringsevaluatie.

T&A is sinds de oprichting gevestigd in Amsterdam, en heeft ruime ervaring in de regio. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in Amsterdam, Texel en de Zaanstreek.