Asbest onderzoek

Asbestonderzoek is een vast onderdeel van milieukundig bodemonderzoek. Asbestonderzoek begint met het in kaart brengen van de mogelijke aanwezigheid van asbest in de bodem door middel van een literatuurstudie. Om duidelijkheid over de  situatie in bodem, materiaal of gebouw te krijgen werkt T&A samen met gespecialiseerde bedrijven.

Visuele inspectie

Voorafgaand aan het reguliere bodemonderzoek onderzoek wordt het maaiveld van de onderzoekslocatie eerst visueel geïnspecteerd op verdacht materiaal. Als uit deze inspectie naar voren komt dat de locatie verdacht is, zal er aanvullend asbestonderzoek moeten plaatsvinden. Indien de locatie asbest onverdacht is, kan het reguliere bodemonderzoek van start kan gaan.

Asbestinventarisatie gebouwen

Naast asbestonderzoek in de bodem biedt T&A u ook de mogelijkheid om uw gebouwen te laten inventariseren op de aanwezigheid van asbest.