Senior Explosievendeskundige / Senior deskundige OOO

Certificaat Senior Exoplosievendeskundige / Senior deskundige OOO

De Senior Explosievendeskundige/ Senior deskunidge OOO geeft leiding aan het explosieven team  en is verantwoordelijk voor alle verplichte administratie conform het WSCS-OCE/CS-OOO. Verder is hij/zij betrokken bij het opstellen van de projectplannen, het beoordelen van de vooronderzoeken, het interpreteren van detectiegegevens en bij de ontwikkeling van nieuwe opsporingsmethoden.

Het examen voor Senior Explosieven deskundige is alleen toegankelijk voor personen die beschikken over het certificaat Explosievendeskundige / Deskundige OOO. Daarnaast dient de kandidaat te beschikken over minimaal drie jaar ervaring als explosievendeskundige. In deze periode dient aantoonbare ervaring met de onderscheiden onderdelen van het opsporingsproces te zijn opgedaan.     

Inhoud opleiding

  • interpretatie van (digitale) meetgegevens,
  • aanvullende munitieherkenning (voor- en naoorlogs),
  • basisprincipes rondom vernietiging,
  • projectvoorbereiding,
  • projectleiding.
  • projectcommunicatie.

Het examen voor de Senior Explosievendeskundige/Senior deskundige OOO bestaat uit de volgende drie onderdelen:
  1. theorie examen bestaande uit meerkeuze vragen en enkele open vragen over de werking en samenstelling van explosieven en wet en regelgeving;
  2. praktijkexamen bestaande uit 2 opdrachten over detectie met benadering, de identificatie van explosieven en de interpretatie van meetdata;
  3. Explosieven identificatie, bestaande uit een deel veldidentificatie en een deel foto-identificatie (inclusief artikelen van voor en na WOII) en het geven van gemotiveerd advies voor het veiligstellen van het explosieven.

Duur, kosten en data
In overleg en op aanvraag afgestemd op individu. Dit is afhankelijk van het basisniveau, de ervaring en de groepsgrootte.

Locatie
De cursus en het examen kunnen op kantoor van T&A gevolgd worden of, indien gewenst en bij voldoende deelnemers, bij de opdrachtgever. Het examen vindt plaats bij de Stichting VOMES.