Senior OCE-deskundige

Certificaat Senior OCE-deskundige

De Senior OCE-deskundige geeft leiding aan het OCE-team  en is verantwoordelijk voor alle verplichte administratie conform het WSCS-OCE. Verder is hij/zij betrokken bij het opstellen van de projectplannen, het beoordelen van de vooronderzoeken, het interpreteren van detectiegegevens en bij de ontwikkeling van nieuwe opsporingsmethoden.

Het examen voor Senior OCE-deskundige is alleen toegankelijk voor personen die beschikken over het certificaat OCE-deskundige. Daarnaast dient de kandidaat te beschikken over minimaal drie jaar ervaring als OCE-deskundige. In deze periode dient aantoonbare ervaring met de onderscheiden onderdelen van het opsporingsproces te zijn opgedaan.     

Inhoud opleiding senior OCE-deskundige

  • interpretatie van (digitale) meetgegevens,
  • aanvullende munitieherkenning (voor- en naoorlogs),
  • basisprincipes rondom vernietiging,
  • projectvoorbereiding,
  • projectleiding.
  • projectcommunicatie.

Het examen voor de Senior OCE-deskundige bestaat uit de volgende drie onderdelen:
  1. theorie examen bestaande uit meerkeuze vragen en enkele open vragen over de werking en samenstelling van CE en wet en regelgeving;
  2. praktijkexamen bestaande uit 2 opdrachten over detectie met benadering, de identificatie van CE en de interpretatie van meetdata;
  3. CE-identificatie, bestaande uit een deel veldidentificatie en een deel foto-identificatie (inclusief artikelen van voor en na WOII) en het geven van gemotiveerd advies voor het veiligstellen van het CE.

Duur, kosten en data
In overleg en op aanvraag afgestemd op individu. Dit is afhankelijk van het basisniveau, de ervaring en de groepsgrootte.

Locatie
De cursus en het examen kunnen op kantoor van T&A gevolgd worden of, indien gewenst en bij voldoende deelnemers, bij de opdrachtgever. Het examen vindt plaats bij de Stichting Examinering OCE in Meteren.