OCE-deskundige

Certificaat OCE-deskundige

Het examen OCE-deskundige is alleen toegankelijk voor personen die beschikken over het certificaat Assistent OCE-deskundige. Daarnaast dient de kandidaat te beschikken over minimaal twee jaar projectervaring als Assistent OCE-deskundige, waarin op een aantoonbare wijze ervaring is opgedaan met de onderscheiden onderdelen van het opsporingsproces. De OCE-deskundige is belast met het benaderen en identificeren van explosieven en het tijdelijk veilig stellen van de situatie. De Assistent OCE-deskundige assisteert hem daarbij. De werkzaamheden vinden altijd plaats onder eindverantwoordelijkheid van de Senior OCE-deskundige, die daarvoor altijd op de projectlocatie aanwezig is en bij vragen / onduidelijkheden snel ter plaatse kan zijn.

Inhoud opleiding OCE-deskundige      

  • herkennen, benaderen en identificeren van Conventionele Explosieven (CE),      
  • tijdelijk veiligstellen van de situatie,         
  • basiskennis betreffende de omgang met (andere) bodemvreemde stoffen en objecten en de relevante wet- en regelgeving.

Het examen voor de OCE-deskundige bestaat uit de volgende drie onderdelen:
  1. theorie examen bestaande uit meerkeuze vragen en enkele open vragen over de werking en samenstelling van CE;
  2. praktijkexamen bestaande uit 2 opdrachten over detectie met benadering, de identificatie van CE en de interpretatie van meetdata;
  3. CE identificatie, bestaande uit een deel veldidentificatie en een deel foto-identificatie en het geven van gemotiveerd advies voor het veiligstellen van het CE.

Duur, kosten en data
In overleg en op aanvraag afgestemd op individu. Dit is afhankelijk van het basisniveau, de ervaring en de groepsgrootte.

Locatie
De cursus en het examen kunnen op kantoor van T&A gevolgd worden of, indien gewenst en bij voldoende deelnemers, bij de opdrachtgever. Het examen vindt plaats bij de Stichting Examinering OCE in Meteren.