Basiskennis Explosieven / OOO

Certificaat Basiskennis Explosieven (Basiskennis OOO)

Bedrijven of instanties kunnen om verschillende redenen te maken krijgen met het opsporen van explosieven (Ontplofbare Oorlogsresten/OO). Personen die in het explosieven werkgebied ondersteunende werkzaamheden verrichten, zonder dat zij daadwerkelijk deelnemen aan het eigenlijke opsporingsproces, zoals machinisten, grondwerkers en toezichthouders, dienen over het certificaat Basiskennis Explosieven/OOO te beschikken.

Inhoud opleiding     

  • basiskennis over explosieve stoffen & explosieven,         
  • basiskennis over de aanpak en uitvoering van projecten volgens het WSCS-OCE/CS-OOO.      
  • kennen en juist toepassen van veiligheidsregels op explosieven/OOO projecten.

In de cursus wordt u aan de hand van een syllabus en een presentatie voorbereid op het examen. De cursusleider neemt alle toetstermen met u door en geeft waar nodig uitleg en praktijkvoorbeelden.

Duur cursus
De opleiding en het examen vinden op dezelfde dag plaats. Het examen Basiskennis Explosieven/OOO bestaat uit een theorie-examen van 25 meerkeuzevragen.

Kosten
Op aanvraag

Data
Op aanvraag

Locatie
De cursus en het examen kunnen op kantoor van T&A gevolgd worden of, indien gewenst en bij voldoende deelnemers, bij de opdrachtgever.