Explosieven (OCE) opleidingen

Explosieven / OCE certificaten behalen? T&A Survey verzorgt al meer dan 10 jaar Explosieven Opleidingen. Inmiddels hebben enkele honderden cursisten bij ons een Explosieven (OCE-)opleiding gevolgd en het examen met goed gevolg afgelegd. Wij verzorgen explosieven opleidingen voor individuen en voor bedrijven in zowel Nederlands als Engels. Onze deskundige cursusleiders hebben jarenlange theoretische en praktische ervaring op het gebied van het opsporen en benaderen van explosieven.

T&A verzorgt de theoretische opleiding en praktische voorbereiding op de examens voor de certificaten:        

T&A Suvey is als WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf deelnemer van de Stichting Examinering OCE,  dé centrale en onafhankelijke examenstructuur voor het examineren explosievendeskundigen.

Certificaat Basiskennis Explosieven / OCE

Bedrijven of instanties kunnen om verschillende redenen te maken krijgen met het opsporen van explosieven (CE). Personen die in het explosieven werkgebied ondersteunende werkzaamheden verrichten, zonder dat zij daadwerkelijk deelnemen aan het eigenlijke opsporingsproces, zoals machinisten, grondwerkers en toezichthouders, dienen over het certificaat Basiskennis Explosieven ofwel Basiskennis OCE te beschikken.

Inhoud opleiding     

 • basiskennis over explosieve stoffen & explosieven,         
 • basiskennis over de aanpak en uitvoering van projecten volgens het WSCS-OCE        
 • kennen en juist toepassen van veiligheidsregels op explosieven projecten.

In de cursus wordt u aan de hand van een syllabus en een presentatie voorbereid op het examen. De cursusleider neemt alle toetstermen met u door en geeft waar nodig uitleg en praktijkvoorbeelden.

Duur cursus
De opleiding en het examen vinden op dezelfde dag plaats. Het examen Basiskennis Explosieven bestaat uit een theorie-examen van 25 meerkeuzevragen.

Kosten
Op aanvraag

Data
Op aanvraag

Locatie
De cursus en het examen kunnen op kantoor van T&A gevolgd worden of, indien gewenst en bij voldoende deelnemers, bij de opdrachtgever.


Certificaat Assistent Explosievendeskundige

Als u zich wilt bekwamen in het explosieven vak, begint u als Assistent Explosievendeskundige/Assistent OCE-deskundige. Het accent van dit deskundigheidsniveau ligt op het uitvoeren van explosieven opsporing. De Assistent Explosievendeskundige werkt altijd onder de directe begeleiding en verantwoordelijkheid van de Explosievendeskundige. Een uitzondering hierop is het non-realtime detecteren. Dit mag onder voorwaarden (zie WSCS-OCE) door twee Assistent Exploisevendeskundigen worden uitgevoerd. De examenkandidaat hoeft vooraf ook niet te beschikken over het certificaat Basiskennis Explosieven / Basiskennis OCE. 

Inhoud opleiding

In de cursus worden de verschillende detectiemethoden behandeld, met nadruk op metaaldetectie. Deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de basisbegrippen en de verschillende detectiemethoden. Theorie en praktijk wisselen elkaar steeds af. 

Aan het einde van de cursus beschikt u over basiskennis op het gebied van:
 • explosieve stoffen,       
 • munitieherkenning (op het niveau van de 16 hoofdgroepen),   
 • interpreteren meetgegevens,
 • lokaliseren en laagsgewijs ontgraven van explosieven,
 • ontgraven,
 • identificeren en veiligstellen.

Het examen voor de Assistent Explosievendeskundige bestaat uit de volgende drie onderdelen:
 1. theorie examen bestaande uit meerkeuze vragen;
 2. praktijkexamen bestaande uit 2 opdrachten (oppervlakte- en / of dieptedetectie);
 3. Explosieven herkenning, bestaande uit een deel veldherkenning en een deel fotoherkenning (herkennen op hoofdsoort).

Duur, kosten en data
In overleg en op aanvraag afgestemd op individu. Dit is afhankelijk van het basisniveau, de ervaring en de groepsgrootte.

Locatie
De cursus kan op kantoor van T&A gevolgd worden of, indien gewenst en bij voldoende deelnemers, bij de opdrachtgever. Het examen vindt plaats bij de Stichting Examinering OCE in Meteren.


Certificaat Explosievendeskundige

Het examen Explosievendeskundige / OCE-deskundige is alleen toegankelijk voor personen die beschikken over het certificaat Assistent Explosievendeskundige. Daarnaast dient de kandidaat te beschikken over minimaal twee jaar projectervaring als Assistent Explosievendeskundige, waarin op een aantoonbare wijze ervaring is opgedaan met de onderscheiden onderdelen van het opsporingsproces. De Explosievendeskundige is belast met het benaderen en identificeren van explosieven en het tijdelijk veilig stellen van de situatie. De Assistent Explosievendeskundige assisteert hem daarbij. De werkzaamheden vinden altijd plaats onder eindverantwoordelijkheid van de Senior Explosievendeskundige, die daarvoor altijd op de projectlocatie aanwezig is en bij vragen of onduidelijkheden snel ter plaatse kan zijn.

Inhoud opleiding

 • herkennen, benaderen en identificeren van explosieven (CE),      
 • tijdelijk veiligstellen van de situatie,         
 • basiskennis betreffende de omgang met (andere) bodemvreemde stoffen en objecten en de relevante wet- en regelgeving.

Het examen voor de Explosievendeskundige bestaat uit de volgende drie onderdelen:
 1. theorie examen bestaande uit meerkeuze vragen en enkele open vragen over de werking en samenstelling van explosieven;
 2. praktijkexamen bestaande uit 2 opdrachten over detectie met benadering, de identificatie van explosieven en de interpretatie van meetdata;
 3. Explosieven identificatie, bestaande uit een deel veldidentificatie en een deel foto-identificatie en het geven van gemotiveerd advies voor het veiligstellen van het explosieven.

Duur, kosten en data
In overleg en op aanvraag afgestemd op individu. Dit is afhankelijk van het basisniveau, de ervaring en de groepsgrootte.

Locatie
De cursus en het examen kunnen op kantoor van T&A gevolgd worden of, indien gewenst en bij voldoende deelnemers, bij de opdrachtgever. Het examen vindt plaats bij de Stichting Examinering OCE in Meteren.

 

Certificaat Senior OCE-deskundige

De Senior Explosievendeskundige/ Senior OCE-deskundige geeft leiding aan het explosieven team  en is verantwoordelijk voor alle verplichte administratie conform het WSCS-OCE. Verder is hij/zij betrokken bij het opstellen van de projectplannen, het beoordelen van de vooronderzoeken, het interpreteren van detectiegegevens en bij de ontwikkeling van nieuwe opsporingsmethoden.

Het examen voor Senior Explosieven deskundige is alleen toegankelijk voor personen die beschikken over het certificaat Explosieven / OCE-deskundige. Daarnaast dient de kandidaat te beschikken over minimaal drie jaar ervaring als OCE-deskundige. In deze periode dient aantoonbare ervaring met de onderscheiden onderdelen van het opsporingsproces te zijn opgedaan.     

Inhoud opleiding

 • interpretatie van (digitale) meetgegevens,
 • aanvullende munitieherkenning (voor- en naoorlogs),
 • basisprincipes rondom vernietiging,
 • projectvoorbereiding,
 • projectleiding.
 • projectcommunicatie.

Het examen voor de Senior Explosievendeskundige bestaat uit de volgende drie onderdelen:
 1. theorie examen bestaande uit meerkeuze vragen en enkele open vragen over de werking en samenstelling van explosieven en wet en regelgeving;
 2. praktijkexamen bestaande uit 2 opdrachten over detectie met benadering, de identificatie van explosieven en de interpretatie van meetdata;
 3. Explosieven identificatie, bestaande uit een deel veldidentificatie en een deel foto-identificatie (inclusief artikelen van voor en na WOII) en het geven van gemotiveerd advies voor het veiligstellen van het explosieven.

Duur, kosten en data
In overleg en op aanvraag afgestemd op individu. Dit is afhankelijk van het basisniveau, de ervaring en de groepsgrootte.

Locatie
De cursus en het examen kunnen op kantoor van T&A gevolgd worden of, indien gewenst en bij voldoende deelnemers, bij de opdrachtgever. Het examen vindt plaats bij de Stichting Examinering OCE in Meteren.