Zeesluis IJmuiden: Waterbodemonderzoek naar Conventionele Explosieven

T&A Survey heeft in opdracht van OpenIJ rondom het bestaande sluizencomplex in IJmuiden een grootschalig onderzoek naar explosieven uitgevoerd. Het aannemersconsortium OpenIJ werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan een nieuwe sluis, die de grootste van de wereld gaat worden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het sluizencomplex doelwit geweest van verschillende bombardementen, waardoor een uitgebreid explosievenonderzoek noodzakelijk was. Voordat de reguliere werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe zeesluis konden beginnen, moest circa 50 hectare waterbodem onderzocht worden.

Innovatieve detectietechnieken

T&A Survey heeft voor dit specifieke project een innovatief waterbodemvolgend detectiesysteem ontwikkeld. Op basis van een eerder uitgevoerd detectieonderzoek bleek het overgrote deel van de waterbodem te verstoord voor een individuele object interpretatie. Met dit innovatieve systeem heeft T&A Survey 80% van de verstoorde gebieden weten te reduceren. Voor de opdrachtgever betekende dit een aanzienlijke reductie in kosten en tijd.

Benadering verdachte objecten

De posities van de verdachte objecten uit het detectie-onderzoek zijn vervolgens door gecertificeerde duikers nader onderzocht. De duikers waren uitgerust met detectieapparatuur, videoinspectieapparatuur en specifieke onderwater gereedschappen waarmee de waterbodem laagsgewijs kan worden verwijderd. Op deze wijze konden de verdachte objecten uiteindelijk worden geïdentificeerd. Als er sprake was van een positieve identificatie (object is een explosief), werd het explosief gemarkeerd in afwachting van de EOD, die de uiteindelijke verantwoordelijkheid draag voor de ruiming van de explosieven.

Veilige uitvoering

Op en rondom het sluizencomplex van IJmuiden zijn honderden explosieven en oorlogs-gerelateerde materialen aangetroffen. Het gaat hierbij om geschutsmunitie, raketten, magazijnen, geschutsopstellingen en diverse bunkers. Na de detectie en de benadering van de explosieven konden de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.