Vegetatieonderzoek Groningen

In de landbouw kunnen drones op vele verschillende manieren ingezet worden. De expertise van T&A Drone Services in het gebruik van infrarood (IR) spectrometrie is hierbij van grote toegevoegde waarde.

Schimmelinfecties
Het pilot project voor het vroege spectrale opsporing van schimmelinfecties in graanvelden is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Groningen in combinatie met plaatselijke landbouworganisaties. Op het moment worden hele velden regelmatig preventief behandeld met schimmelbestrijdingsmiddelen. Vroege opsporing van beginnende schimmelinfecties is belangrijk, omdat hierdoor het gebruik van bestrijdingsmiddelen significant kan worden teruggedrongen. Als schimmels vroeg ontdekt worden, kunnen ze plaatselijk behandeld worden.  

Infrarood spectrometrie
Met de inzet van IR spectrometrie zijn spectrale metingen gemaakt van graangewassen met schimmelinfecties in verschillende stadia, van gezond tot zwaar getroffen. De spectra geven aan dat er sprake is van systematische spectrale veranderingen met een toenemende verslechtering van de gezondheid van de gewassen. De "red-edge" positie bijkt hiervoor een goed indicator.

Aibotix multirotor
De meest efficiente manier om de conditie van een graanveld te beoordelen is door drones in te zetten om spectrale data te verzamelen door het maken van hyperspectrale beelden. Hiervoor hebben wij een testvlucht uitgevoerd met de Aibotix multirotor in combinatie met een normale RGB camera. Het grote voordeel van de multirotor is dat deze langzaam en laag genoeg kan vliegen om beelden te maken met een resolutie die zo hoog is dat de individuele blaadjes in beeld gebracht kunnen worden. Dit is belangrijk, omdat studies hebben uitgewezen dat de blaadjes van één enkele plant verschillende spectrale eigenschappen kunnen hebben. Door hoger en sneller te vliegen zou de ruimtelijke resolutie lager worden, waardoor spectrale data van verschillende materialen (bijvoorbeeld grond) niet meer van elkaar te onderscheiden zijn, met als gevolg een beduidende  verslechtering van de gevoeligheid van de metingen.

Boven: Aibotix in actie
Links onder: Weergave van de groenheid (gezondheid) van de gewassen.
Rechts onder: Spectrale eigenschappen  (Red edge position) van de graangewassen in verschillende stadia van aantasting door schimmels.